Hem

Kultursällskapet Idun har en lång historik. Det grundades under det händelserika 1860-talet på Hotel Phoenix lördagen 22 november 1862.

Hemsidan visar Anders Zorns tavla En Skål i Idun, målad år 1892. Bilden föreställer sällskapets sekreterare i fyra decennier, den legendariske bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket, Harald Wieselgren. Här vid dörren till festvåningen på det numer rivna Hotel Phoenix. Hotellet låg på Drottninggatan i hörnet till Barnhusgatan. Tavlan hänger idag på Nationalmuseum i Stockholm. I bakgrunden syns längst bak riksantikvarien Hans Hildebrand; vid bordet sitter Axel Key, professor i patologisk anatomi vid Karolinska Institutet, och Carl Fredrik Waern, framstående riksdagsman. I dörröppningen står Adolf Erik Nordenskiöld, ledamot av Svenska Akademien.
Tavlan beskrivs utförligt av Hans Henrik Brummer i sällskapets 150-års jubileumsskrift, artikeln kan läsas här: Skålen i Idun