Om

Idun är ett sällskap för herrar grundat 1862 som ”befordrar samvaro mellan personer, verksamma inom olika kulturområden”.   Iduns styrande organ,  nämnden,  väljer in nya medlemmar efter förslag från (minst) två ledamöter.
Sällskapet samverkar med Nya Idun, ett kultursällskap för kvinnor.

Idun styrs av en nämnd om 18 personer som väljs vid varje årsmöte.

Ordförande:  Carl Henrik Ehrenkrona
Sekreterare: Thomas Magnusson
Kassaförvaltare: Thomas Adlercreutz
Klubbmästare: Marcus Boldemann