Sällskapets historia


Sällskapet Idun är ett kultursällskap för herrar i Stockholm. Initiativtagare år 1862 var konstnärerna och professorerna vid Fria Konsternas Akademi Edward Bergh och Johan Fredrik Höckert, tonsättaren Ivar Hallström, forskningsresanden och professorn vid Naturhistoriska Riksmuseet Adolf Erik Nordenskiöld, professorn och rektorn vid Karolinska Institutet Axel Key och bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket Harald Wieselgren. Den senare var under 44 år, till sin död, i egenskap av sällskapets sekreterare den samlande och drivande kraften. Det är han som är huvudpersonen i Anders Zorns målning En skål i Idun från 1892.


I stadgarna från 1862 angavs att föreningen var till för män, ”hvilka åt vetenskap, vitterhet och konst på skilda banor egna verksamhet och intresse”. Sällskapets uppgift är att befordra samvaro mellan personer, verksamma inom olika vetenskapliga och kulturella områden.
Sällskapet har sammankomster en gång i månaden utom under sommarmånaderna med föredrag och konststunder vid vilka konstnärer ger inblickar i sina konstnärskap. Novembermötet ägnas åt musik. 


Sällskapet leds av en årligen vald nämnd, vars ordförande utses inom nämnden. Sällskapets sekreterare ansvarar för det löpande arbetet tillsammans med en kassaförvaltare och en klubbmästare. Nya medlemmar väljs in av nämnden på förslag av minst två medlemmar. Antalet medlemmar har under lång tid varit mellan 550 och 600.
Motsvarande föreningar för herrar på andra håll i landet med likartade program är Sällskapet Concordia i Örebro (också grundat 1862), Sällskapet Gnistan i Göteborg (grundat 1878) och Sällskapet Heimdall i Malmö (grundat 1891). I Danmark finns en motsvarande förening, Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst och i Norge finns Foreningen Andvake .
Mycken kuriosa finns kring sällskapet som att asteroiden 176 Iduna har fått sitt namn efter sällskapet. Upptäckaren av asteroiden var den äventyrligt lagde dansk-tysk-amerikanske forskaren Christian Heinrich Friedrich Peters.

Sällskapets historia har tecknats flera gånger, senast vid 150-årsjubileet 2012 med ”Idun 150 år. En jubileumsantologi”. På runeberg.org finns ett porträttgalleri över de som varit medlemmar 1862-1903 Porträttgalleri. Föreningens 50-årsjubileum högtidlighölls med en porträttutställning. Katalogen till utställningen finns här.

Sällskapet Nya Idun är en förening i Stockholm som vänder sig till damer och den grundades av professorskan Calla Curman 1885.