Nya Medlemmar

Vid senaste nämndmöte valdes följande medlemmar in i Idun:

civilekonom, DHS Göran Norell